Skip to main content

Fraskrivelse af ansvar vedr. hjemmeside

DivineSelfCare I/S er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art, som måtte opstå på baggrund af brug af denne hjemmeside, som er besøgt, eller tillid til dens indhold. Denne generelle ansvarsfraskrivelse er ikke begrænset til eller ændret af en af følgende specifikke advarsler og ansvarsfraskrivelser og udelukker ikke ansvar i forhold til garantier, som er implicitte juridiske betingelser og ansvar, som ikke kan udelukkes.

Indhold af hjemmeside

De oplysninger, som findes på denne hjemmeside, er kun til orientering, og DivineSelfCare I/S udsteder ikke nogen garanti i forbindelse til den information, der er givet. DivineSelfCare I/S bestræber sig på at holde denne hjemmeside nøjagtig og opdateret, men står ikke bag egnetheden af oplysningerne som tidligere klienter har skrevet på hjemmesiden i enhver sammenhæng.

Sjælsterapeuter, Mentor & Healer
Filucca Myntte & Christo Lysanders

Kontakt

DESIGNED BY PLICO- © 2021 DIVINESELFCARE I / S